خداجون دوست دارم !!!!!

اجازه خدا؟

میشه ورقمو بدم؟

میدونم امتحان تموم نشده، ولی من دیگه خسته شدم

خدایا مرا که آفریدی گارانتی هم داشتم؟

دلم دیگر کار نمی کند...

خدایا خیلی دلم گرفته

 خدایا ...

 ازحالا به مخلوقاتت یه مترجم اضافه کن

 اینجا هیچکی ،هیچکی رو نمیفهمه ‘هیچکی خدایا تو دیگه تنهام نذار مگه خودت نگفتی غریبه این زمین خاکیم تورا در دنیای تنهایان رهایت من نخواهم کرد!خدایا چرا حس میکنم تنهام!!! خدایا مگه نگفتی یک قدم با تو تمام گامهای مانده اش با من؟!!خدایا من قدمم رو اومدم!خودت کمکم کن خودت این دریای پرتلاطم ذهن من به ساحل آرامش برسون چون ففقط تو میتونی!!! همه دنیا بگه آره تو بگی نه، بگه نه تو بگی آره تمومه 

تو چقدر خوبی خدا

 از اعتراض هام خسته نمیشی

 در مقابل بهونه گیری هام سکوت می کنی

  دلتنگیامو لجبازی نمی خونی

 ممنون که کنارم یخداجون دوست دارم پس نگام کن .....

 

/ 1 نظر / 32 بازدید