یک دوست

 دلم نه عشق آتشین می خواهد ؛ 
نه دروغ های قشنگ ؛ 
نه سکوت تلخ شاعرانه ,
نه ادعاهای بزرگ ؛ نه بزرگی های پر ادعا ... 
دلم یک فنجان چای داغ می خواهد ، و یک دوست که بشود با او حرف زد...

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید