خداوندا......

خداوندا ......

من از تنهایی و برگ ریزان،من از سردی زمستان من از تنهایی و دنیای بی تو میترسم

خداوندا......

من از دوستان بی مقدار،من از همراهان بی احساس  من از نارفیقی های این دنیامیترسم

خداوندا.......

من ازاحساس بیهوده بودن من ازچون حباب بودن من ازماندن چومرداب میترسم

خداوندا.......

من ازمرگ محبت،من از اعدام احساس به دست دوستان دور یا نزدیک میترسم

خداوندا........

من از ماندن میترسم،من از رفتن میترسم

خداوندا........

من از خود نیز میترسم ......

                                                       (( خداوندا پناهم بده))

  بیایید دیگه این توبه رو نگه داریم بیایین واقعا خلیفه باشیم روی زمین بیایید قولهایی که در طوفان به خدا دادیم در زمان آرامش فراموش نکنیم بیایید انسان بودنو انسان ماندنو تجربه کنیم تورو به خود خدا قسم انسانیتو از یاد نبریم ....... 

/ 1 نظر / 8 بازدید