وَ.....فَلا تَقُل لَهُما اُفٍ وَ لا تَنهَر هُما وَ قُل لَهُما قَولاً کریماً..... (سوره اسراء/23)
 

 یک سنگ ریزه از اسمش پیداست، یعنی ریز است، ناچیز است.
 
 اما اگر همین سنگ در جوراب یا کفشت باشد.تو را از رفتن و حرکت باز می دارد.
 
 بعضی چیزها ریز است نا چیز است. اما انسان را از حرکت در راه خدا و به سمت خوبی ها باز می دارد.
 
 یکی ازآنها نامهربانی نسبت به پدرومادراست، هرچند کم باشد ودرحد گفتن اُف باشد!
 

 این حرف خداست که فرمود:
 
لا تَقُل لَهُما اُفٍ: به پدر و مادر خود اف هم نگو
/ 0 نظر / 9 بازدید