فاحشه

فاحشه را خدا فاحشه نکرد ،

آنان که در شهر نان قسمت می کردند ، او را لنگ نان گذاشته اند ،

 تا هر زمان که خود لنگ هم آغوشی ماندند ،

او را به تکه نانی بخرند !!!

" صادق هدایت "

 

 

 

/ 0 نظر / 39 بازدید