میلاد امام حسن مجتبی

                                     

.روشن مدینه گشت به نور جمال او / یعنی که آفتاب هدایت فرا رسید

در صبر و استقامت و جود و فروتنی / سرمشق ، بهر سلسله اولیا رسید

میلاد نور در نیمه ی ماه نور بر عاشقان نور مبارک باد.

/ 0 نظر / 11 بازدید