من دیگر نیستم

پنجه انداختم در پنجه ی خدا
 
او می چرخاند و من می پیچانم
 
خدا زمین و زمان را.....
 
من سر از بندگی
 
او ساده است .من هفت خط
 
خدا خسته میشود و من دیوانه...
 
پیک بعدی را سرو ته زمین میگذارم
 
من دیگر نیستم
 
 
/ 0 نظر / 12 بازدید