خوشبختی در امروز است

خوشبختی ساختنی است نه داشتنی.
 
زندگی دلخواه، خانواده شاد و... تنها به دست شما ساخته می شود و چنانچه شایستگی آنها را نداشته باشید،
 
یعنی ندانید که چگونه با افراد و امور پیرامونتان رابطه برقرار کنید، حتی اگر برای مدتی کوتاه آنها را بدست آورید، خیلی زود از دستشان داده و به عدم تعادل می رسید.
 
برای اینکه احساس خوشبختی کنید نباید متظر کسب چیزی در فردا باشید.
 
امروز و هر لحظه شما مملو از موهبت و کمال است چشمان خود را باز کنید،
 
واژه ها وسیله اند، وسیله ای برای انتقال معنایی، واژه را ارزیابی نکنید به عمق بروید،
 
بجویید و بخواهید که به شما داده شود.
 
پوسته گردو محکم است و خاص، اما برای هسته ای که درون میوه گردو است تعریف شده، پس به جستجوی هسته باشید.
/ 3 نظر / 8 بازدید
زمستان

کجایی تو؟[نیشخند]

مهسا

خیلی آموزنده بود.ازاین مطالب حتی 1000سطر هم باشه میخونم

انسان

[قهر] oh life is so beautifulllllllllllll [قهر]